شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعییکی که مثل دل من همیشه دلتنگ است
دلش برای تو و خنده‌های تو تنگ است
اگرچه، فاصله‌ام با تو یک دقیقه نشد
به چشم منتظر من، هزار فرسنگ است
نمی‌بریم به دامان بخت دست خیال
خر مراد چو نوبت به ما رسد لنگ است
شبیه رود، به دریای وصل راهم نیست
گمان کنم که دلت، مثل کوه از سنگ است
به چشم ابر نوشتند، فال حال مرا
و خنده‌ها که جهان می‌کند ز نیرنگ است
گلایه می‌کنم از دوریت و می‌دانم
برای شاعر عاشق، گلایه هم ننگ است
چگونه می‌شود از صبر گفت، جایی که
میان لشکر عقل و سپاه دل جنگ است

#ادم