شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

نه سیم تار باش و نه مضراب هیچکس

نه بنده کسی شو ، نه ارباب هیچکس

آزاده باش و پیرو اندیشه خودت

هرگز نشو ز زمره اصحاب هیچکس

بخت تو را تلاش هایت می زند رقم

طالع خود نبین ، به اسطرلاب هیچکس

باید که شعله از وجود خود بر آوری

با شمع دیگران نشد ، گرم آب هیچکس

آسان تر از تحمل منت ، خماری است

مستی نکن ، به جام می ناب هیچکس

دل را اسیر تاب گیسوی کسی ، نکن

عاشق نباش و واله و بی تاب هیچکس

حق ساده است و اهل حق را سادگی نشان

حق را نده ، به لشکر القاب هیچکس

با اختیار می توان آدم شدن ، نشو!

تصویر بی اراده ای ، در قاب هیچکس

تنها به بال های خود، پرواز ممکن است

دل خوش نکن به قوت پرتاب هیچکس          نظرات  (۱)

۰۹ دی ۹۷ ، ۱۶:۰۳ محمد حسین رشیدی
سلام
مضامین خوبی داشت
ولی از حیث وزن نتونستم باهاش کنار بیام.