شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

۶۵ مطلب با موضوع «تک بیت» ثبت شده است
اینجا خبر از پر زدن قاصدکی نیست
       امید عبث بسته ای ای دل به نسیمش