شعر آدم

شعر  آدم

پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب

۳۸ مطلب با موضوع «خوشنویسی» ثبت شده است

۰۲ شهریور ۰۲ ، ۰۶:۰۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۱۱ مرداد ۰۲ ، ۰۸:۰۳
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۰۳ خرداد ۰۲ ، ۰۶:۰۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۲۱ ارديبهشت ۰۲ ، ۰۶:۰۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۰۵ بهمن ۰۱ ، ۱۱:۱۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

 

                                  دیگران مست ریا بانگ انالحق می زنند

                         قامت ما عاشقان بر دار باقی مانده است

 

۰۱ دی ۰۱ ، ۰۷:۰۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۱۷ آبان ۰۱ ، ۰۸:۱۵
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۱۵ آبان ۰۱ ، ۰۶:۰۰
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

۰۹ آبان ۰۱ ، ۰۸:۱۲
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)

پروانه را که آتش وصل شما چشید

جز در میان شعله ها دارالسّلام نیست

 

۳۱ مرداد ۰۱ ، ۰۷:۲۱
ابوالحسن درویشی مزنگی (آدم)