شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

۳۹ مطلب با موضوع «خوشنویسی» ثبت شده است

 

                                  دیگران مست ریا بانگ انالحق می زنند

                         قامت ما عاشقان بر دار باقی مانده است

 

پروانه را که آتش وصل شما چشید

جز در میان شعله ها دارالسّلام نیست