شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

۲۲ مطلب با موضوع «شعر سپید» ثبت شده است


 
کمی آفتاب
 
چند تکه ابر
 
یک دریا آسمان
 
هنوز
 
پرنده ها آواز می خوانند
 
درخت ها شکوفه می دهند
 
گلدان ها پشت پنجره به تماشا می نشینند
 
یاس ها
 
از پس دیوار بلند برمی آیند
 
و آینه ها
 
لبخند را فراموش نکرده اند
 
مثل دیروز
 
مثل فردا
 
امروز
 
هنوز روز قشنگی است
 
برای عاشق شدن!

 

 

 

 

 


          امروز
    روزِ ابر است
    روزِ باران
    روزِ نسیم
    روزِ دریا

 

ابر هست
باران هست
دریا هست

نسیم هست
    انگار
      تنها تو نیستی


آه

چه امروزِ تلخی
چه امروزِ تنهایی!

                                                     (آدم)

نمی دانم

اصلا چرا باید بدانم

چه اهمیتی دارد

دلیل شیارهای سطح مریخ

جنس حلقه های زحل

و مرگ چند ستاره آن سوی راه شیری!

 

وقتی

چند کوچه

نه

چند خانه آن سوتر

کودکی گرسنه

تکه نانی را گریه می کند

 

 وقتی

به خاطر چند اسکناس که ندارد

پدری

نعش عصای پیریش را

بر دوش می کشد

 

وقتی زمین ما

در اشک و خون دور خودش می چرخد

 وقتی

موج نفرت از سر دنیا گذشته است

و من

هنوز برای تو

از عشق می نویسم

 

برای من و تو

چه اهمیتی دارد !

ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم