شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تک بیت» ثبت شده استاینجا خبر از پر زدن قاصدکی نیست
       امید عبث بسته ای ای دل به نسیمش